Alapítvány

Közzététel 2024

1%-os köszönő levél

„GYERMEK MOSOLY" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. / Adószáma: 18471801-1-06, Nyilvántartási száma: 1169) ezennel közzéteszi, hogy a 2023-as évben, azt megelőző adóévre vonatkozó SZJA 1%-ának visszautalása jogcímén 139.639,-Ft.-ot kapott az adományozóktól, melyet a gyermekek sportolásának, kirándultatásának támogatására fordított. Tisztelettel köszönjük az adományt és várjuk a további támogatásukat.
Szeged, 2024.04.02.
Savanya Ferenc   Kuratórium elnöke

Meghívó 2024

A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak rendes évi közgyűlésére
Időpont:     2024 május 24.  16:00
Helyszín:     6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113.
Napirend:
a) számviteli törvény szerinti éves beszámoló és közhasznúsági melléklet /jelentés/ elfogadása.
b) a vagyon / induló tőke / felhasználása.
c) 2023. évben SZJA 1% jogcímén kapott összeg ismertetése.
d) 2023-re vonatkozó közhasznú tevékenységről szóló beszámoló, összhangban a civil szervezet céljaival.
e) egyebek.
A közgyűlés már az első alkalommal, a megismételt kuratóriumi közgyűlés előtt, akkor határozatképes, ha azon a kuratóriumi tagok legalább fele képviselve van.
Ha a közgyűlés a fenti időben és helyen nem lenne határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2024. május 24.-én 18:00 órakor a fent említett helyszínen kerül sor. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számától függetlenül, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés összehívása az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel, napirendi pontokkal történik. A közgyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Értesítem a kuratóriumi tagokat, hogy a taggyűlést megelőző három napon túl a napirend kiegészítésére és részletezésére javaslatot tehet. A javaslatot a tagnak a másik taggal kell közölnie ekkor a javaslatot napirendre tűzöttnek tekintjük. A tagok javaslatát a közgyűlés időpontjának elhalasztása céljából a kuratóriumi közgyűlést összehívó kuratóriumi elnök csak akkor veszi figyelembe, ha az újonnan javasolt időpont a meghívó elküldésétől számított 15 napon belül van.
A közgyűlés nyilvános minden érdeklődőt szívesen várunk.
Szeged, 2024.április 02.
  SAVANYA  FERENC 

    Kuratórium elnöke

Meghívó 2023

A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak

rendes évi közgyűlésére

Időpont:     2023 május 26.  16:00

Helyszín:     6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113.

Napirend:

a) számviteli törvény szerinti éves beszámoló és közhasznúsági melléklet

/jelentés/ elfogadása.

b) a vagyon / induló tőke / felhasználása.

c) 2022. évben SZJA 1% jogcímén kapott összeg ismertetése.

d) 2022-re vonatkozó közhasznú tevékenységről szóló beszámoló, összhangban a civil szervezet céljaival.

e) egyebek.

A közgyűlés már az első alkalommal, a megismételt kuratóriumi közgyűlés előtt, akkor határozatképes, ha azon a kuratóriumi tagok legalább fele képviselve van.

Ha a közgyűlés a fenti időben és helyen nem lenne határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2023. május 26.-én 18:00 órakor a fent említett helyszínen kerül sor. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számától függetlenül, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés összehívása az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel, napirendi pontokkal történik. A közgyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Értesítem a kuratóriumi tagokat, hogy a taggyűlést megelőző három napon túl a napirend kiegészítésére és részletezésére javaslatot tehet. A javaslatot a tagnak a másik taggal kell közölnie ekkor a javaslatot napirendre tűzöttnek tekintjük. A tagok javaslatát a közgyűlés időpontjának elhalasztása céljából a kuratóriumi közgyűlést összehívó kuratóriumi elnök csak akkor veszi figyelembe, ha az újonnan javasolt időpont a meghívó elküldésétől számított 15 napon belül van.

A közgyűlés nyilvános minden érdeklődőt szívesen várunk.

Szeged, 2023.április 12.

       SAVANYA  FERENC

         Kuratórium elnöke 

Közzététel 2023

„GYERMEK MOSOLY" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány (6722

Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. / Adószáma: 18471801-1-06, Nyilvántartási száma: 1169) ezennel közzéteszi, hogy a 2022-as évben,azt megelőző adóévre vonatkozó SZJA 1%-ának visszautalása jogcímén 139.065,-Ft.-ot kapott az adományozóktól, melyet a gyermekek

sportolásának, kirándultatásának támogatására fordított. Tisztelettel köszönjük az adományt és várjuk a további támogatásukat.

Szeged, 2023.04.12.

Savanya Ferenc   Kuratórium elnöke


Közzététel 2022

„GYERMEK MOSOLY" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. / Adószáma: 18471801-1-06, Nyilvántartási száma: 1169) ezennel közzéteszi, hogy a 2021-as évben, azt megelőző adóévre vonatkozó SZJA 1%-ának visszautalása jogcímén 66.958,-Ft.-ot kapott az adományozóktól, melyet a gyermekek sportolásának, kirándultatásának támogatására fordított. Tisztelettel köszönjük az adományt és várjuk a további támogatásukat.

Szeged, 2022.04.22.

Savanya Ferenc   Kuratórium elnöke 

Meghívó 2022

A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak
rendes évi közgyűlésére

Időpont:     2022 május 27.  16:00
Helyszín:     6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113.
Napirend:
a) számviteli törvény szerinti éves beszámoló és közhasznúsági melléklet /jelentés/ elfogadása.
b) a vagyon / induló tőke / felhasználása.
c) 2021. évben SZJA 1% jogcímén kapott összeg ismertetése.
d) 2021-re vonatkozó közhasznú tevékenységről szóló beszámoló, összhangban a civil
szervezet céljaival.
e) egyebek.

A közgyűlés már az első alkalommal, a megismételt kuratóriumi közgyűlés előtt, akkor határozatképes, ha azon a kuratóriumi tagok legalább fele képviselve van.
Ha a közgyűlés a fenti időben és helyen nem lenne határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2022. május 27.-én 18:00 órakor a fent említett helyszínen kerül sor. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számától függetlenül, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés összehívása az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel, napirendi pontokkal történik. A közgyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Értesítem a kuratóriumi tagokat, hogy a taggyűlést megelőző három napon túl a napirend kiegészítésére és részletezésére javaslatot tehet. A javaslatot a tagnak a másik taggal kell közölnie ekkor a javaslatot napirendre tűzöttnek tekintjük. A tagok javaslatát a közgyűlés időpontjának elhalasztása céljából a kuratóriumi közgyűlést összehívó kuratóriumi elnök csak akkor veszi figyelembe, ha az újonnan javasolt időpont a meghívó elküldésétől számított 15 napon belül van.
A közgyűlés nyilvános minden érdeklődőt szívesen várunk.

Szeged, 2022.április 22.

  SAVANYA  FERENC 

    Kuratórium elnöke


Közzététel 2020

„GYERMEK MOSOLY" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. / Adószáma: 18471801-1-06, Nyilvántartási száma: 1169) ezennel közzéteszi, hogy a 2019-as évben,
azt megelőző adóévre vonatkozó SZJA 1%-ának visszautalása jogcímén 73.880,-Ft.-ot kapott az adományozóktól, melyet a gyermekek sportolásának, kirándultatásának támogatására fordított. Tisztelettel
köszönjük az adományt és várjuk a további támogatásukat.

Szeged, 2020.05.19.


Meghívó 2020

 A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak

rendes évi közgyűlésére


Időpont:        2020 május 27.  16:00

Helyszín:       6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. 

Közzététel 2019

„GYERMEK MOSOLY" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány (6722 

Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. / Adószáma: 18471801-1-06, Nyilvántartási száma: 1169) ezennel közzéteszi, hogy a 2018-as évben, 

azt megelőző adóévre vonatkozó SZJA 1%-ának visszautalása jogcímén 92.312,-Ft.-ot kapott az adományozóktól, melyet a gyermekek 

sportolásának, kirándultatásának támogatására fordított. Tisztelettel köszönjük az adományt és várjuk a további támogatásukat.

  Szeged, 2019.04.04.

  Kiss Károly Kuratórium elnöke 

Meghívó 2019

A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak

rendes évi közgyűlésére

Időpont:        2019 május 27.  16:00

Helyszín:       6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. 

Közzététel 2018

„GYERMEK MOSOLY" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány (6722 

Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. / Adószáma: 18471801-1-06, Nyilvántartási száma: 1169) ezennel közzéteszi, hogy a 2017-es évben, azt megelőző adóévre vonatkozó SZJA 1%-ának visszautalása jogcímén 47.760,-Ft.-ot kapott az adományozóktól, melyet a gyermekek sportolásának, kirándultatásának támogatására fordított. Tisztelettel köszönjük az adományt és várjuk a további támogatásukat.

  Kiss Károly Kuratórium elnöke 

Meghívó 2018

A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak

rendes évi közgyűlésére

Időpont:        2018 május 25.  16:00

Helyszín:       6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. 

Közzététel 2017

„GYERMEK MOSOLY" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. / Adószáma: 18471801-1-06, Nyilvántartási száma: 1169) ezennel közzéteszi, hogy a 2016-os évben, azt megelőző adóévre vonatkozó SZJA 1%-ának visszautalása jogcímén 78.213,-,-Ft.-ot kapott az adományozóktól, melyet a gyermekek sportolásának, kirándultatásának támogatására fordított. Tisztelettel köszönjük az adományt és várjuk a további támogatásukat.

 Szeged, 2017.04.18.

 Kiss Károly Kuratórium elnöke 

Meghívó 2017

A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak

2017. 06. 26.-i rendes évi közgyűlésére

Időpont:        2017 május 26.  16:00

Helyszín:       6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113.


Közzététel 2016

Napirend:

a) számviteli törvény szerinti éves beszámoló és közhasznúsági melléklet /jelentés/ elfogadása.

b) a vagyon / induló tőke / felhasználása.

c) 2015. évben SZJA 1% jogcímén kapott összeg ismertetése.

d) 2015-re vonatkozó közhasznú tevékenységről szóló beszámoló, összhangban a civil szervezet céljaival.

e) egyebek.

A közgyűlés már az első alkalommal, a megismételt kuratóriumi közgyűlés előtt, akkor határozatképes, ha azon a kuratóriumi tagok legalább fele képviselve van.

Ha a közgyűlés a fenti időben és helyen nem lenne határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2016. május 27.-án 18:00 órakor a fent említett helyszínen kerül sor. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számától függetlenül, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés összehívása az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel, napirendi pontokkal történik. A közgyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Értesítem a kuratóriumi tagokat, hogy a taggyűlést megelőző három napon túl a napirend kiegészítésére és részletezésére javaslatot tehet. A javaslatot a tagnak a másik taggal kell közölnie ekkor a javaslatot napirendre tűzöttnek tekintjük. A tagok javaslatát a közgyűlés időpontjának elhalasztása céljából a kuratóriumi közgyűlést összehívó kuratóriumi elnök csak akkor veszi figyelembe, ha az újonnan javasolt időpont a meghívó elküldésétől számított 15 napon belül van.

A közgyűlés nyilvános minden érdeklődőt szívesen várunk. 

Meghívó 2016

A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak

2016. 05. 27.-i rendes évi közgyűlésére

Időpont:    2016 május 27.  16:00

Helyszín:   6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. 


Közzététel 2015

„GYERMEK MOSOLY" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. / Adószáma: 18471801-1-06, Nyilvántartási száma: 1169) ezennel közzéteszi, hogy a 2015-es évben, azt megelőző adóévre vonatkozó SZJA 1%-ának visszautalása jogcímén 105.832,-Ft.-ot kapott az adományozóktól, melyet a gyermekek sportolásának, kirándultatásának támogatására fordított. Tisztelettel köszönjük az adományt és várjuk a további támogatásukat. 

Meghívó 2015

A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak

2015. 05. 28.-i rendes évi közgyűlésére

Időpont:        2015. május 28.  16:00

Helyszín:       6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. 


Közzététel 2014

„GYERMEK MOSOLY" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. / Adószáma: 18471801-1-06, Nyilvántartási száma: 1169) ezennel közzéteszi, hogy a 2014-es évben, azt megelőző adóévre vonatkozó SZJA 1%-ának visszautalása jogcímén 118.477,-Ft.-ot kapott az adományozóktól, melyet a gyermekek sportolásának, kirándultatásának támogatására fordított. Tisztelettel köszönjük az adományt és várjuk a további támogatásukat. 

Meghívó 2014

A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak 2014. 05. 30.-i rendes évi közgyűlésére

Időpont:        2014. május 30.  16:00

Helyszín:       6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. 


Közzététel 2013

„GYERMEK MOSOLY" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. / Adószáma: 18471801-1-06, Nyilvántartási száma: 1169) ezennel közzéteszi, hogy a 2013-as évben, azt megelőző adóévre vonatkozó SZJA 1%-ának visszautalása jogcímén 133.635,-Ft.-ot kapott az adományozóktól, melyet a gyermekek sportolásának, kirándultatásának támogatására fordított. Tisztelettel köszönjük az adományt és várjuk a további támogatásukat.


Szeged, 2014.05.14.


Kiss Károly Kuratórium elnöke


Közzététel 2012

„GYERMEK MOSOLY" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. / Adószáma: 18471801-1-06, Nyilvántartási száma: 1169)  ezennel közzéteszi, hogy a 2012-es évben, azt megelőző adóévre vonatkozó, SZJA 1%-ának visszautalása jogcímén 44.359,-Ft.-ot kapott az adományozóktól, melyet a gyermekek sportolásának, kirándultatásának támogatására fordított. Tisztelettel köszönjük az adományt és várjuk a további támogatásukat.

  Szeged, 2013.02.25.  

  Kiss Károly Kuratórium elnöke

Közzététel 

A alapítványi közhasznú szolgáltatások igénybevételének módja:

- Az Alapítvány szolgáltatásának felkínálása az oktatási intézmények, egyesületek felé pályázati felhívások és közvetlen megkeresések útján működik és rendezvények keretében kerül megvalósításra.

- Az Alapítvány szolgáltatásának felkínálása az oktatási intézmények felé pályázati felhívások és közvetlen megkeresések útján működik. 

Közzététel 

A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványunk a Csongrád Megyei Bíróság nyilvántartásába 2003.09.03.-án került, mint közhasznú jogállású civil szervezet. Gyermek szerető szülők, sportolók alapították és vállalták a kuratóriumi tagságot.